Přeskočit na navigaci

Novinky

Pingpong pro začátečníky ve šk roce 2020-2021 nebude

Ve šk. roce 2020-2021 bohužel nebude v provozu pingpomg pro začátečníky žákovských kategorií (netýká se závodně hrající pokročilé mládeže). Důvodem je aktuální epidemiologická situace okolo COVID-19 a zejména její predikce pro zimní období po zahájení školního roku. K omezení přistupujeme po důkladném uvážení všech okolností a rizik reálného provozu v naší herně stolního tenisu v Sokolu Líšeň v zimním období. Stolní tenis bohužel není z epidemiologického hlediska zcela bezproblémový. Naši hernu v zimním období nelze důsledně a trvale větrat, hráči jsou delší dobu v bezprostředním dosti těsném fyzickém kontaktu, atp. I když mládeži samotné větší riziko nehrozí, v Sokolu se v závodním období pohybuje též velké množství osob z rizikových kategorií, včetně staších rodinných příslušníků - navíc z různých částí města a z různých jiných oddílů. Je naší snahou aspoň částečně omezit hlavní očekávaná rizika. Děkujeme za pochopení.

Zobrazit novinku | Vloženo: 20. 7. 2020 | Autor: Aleš

Obnovení tréningů od 25. 5. 2020 (závodní hráči), resp. 1. 6. 2020 (začátečníci).

Hosana! Od Po 25. května 2020 bude naše herna opět zpřístupněna pro tréningy závodních hráčů (vč. závodně hrající mládeže, pro kterou jsou vyhrazeny vždy Po a Čt od 17 do 18 hod). Od 1. června pak počítáme též s obnovením možnosti tréningů začínající žákovské mládeže (Po a Čt od 16 do 17 hod). Pozor!! Nutno přijít již ve sportovním oblečení, šatna bude zatím určena jen pro přezutí.

Zobrazit novinku | Vloženo: 24. 5. 2020 | Autor: Aleš

ad Koronáč: Sokolovna zatím (20. 5. 2020) pro stolní tenis uzavřena...

ad Koronavirus: Líšeňská sokolovna vč. naší herny je zatím (ke dni 20. 5. 2020) stále mimo provoz, o změně situace budeme včas informovat. O možnosti alespoň individuálních tréningů stolních tenistů bude rozhodnuto po červnové schůzi vedení Sokola. Nevyužité členské příspěvky stolních tenistů budou převedeny do následujícího období, popř. jejich alikvotní část po dohodě navrácena těm, kteří po prázdninách již nebudou pokračovat. Děkujeme za pochopení...

Zobrazit novinku | Vloženo: 20. 5. 2020 | Autor: Aleš

Koronavirus - tréningy mládeže zrušeny od 10. 3. 2020 až do odvolání

Důležité!! Počínajíc dnem 10. 3. 2020 rušíme v Sokolu Líšeň až do odvolání hromadné tréningy mládeže v pingpongu. Důvodem je samozřejmě zabránění šíření koronaviru, dnešní povinné uzavření všech škol i podstatné omezení hromadných akcí. Uzavěrka potrvá minimálně několik týdnů, obnovení provozu oznámíme. Děkujeme za pochopení.

Zobrazit novinku | Vloženo: 10. 3. 2020 | Autor: Aleš

V Po 17. 2 a Čt 20. 2 není tréning začátečníků - šk. volno

V Po 17. 2 a Čt 20. 2 odpadá tréning začátečníků - školní volno.

Zobrazit novinku | Vloženo: 16. 2. 2020 | Autor: Aleš

28. 9. 2019 (Po) NENÍ tréning mládeže (st. svátek).

V pondělí 28. 9. 2019 NENÍ tréning mládeže (st. svátek).

Zobrazit novinku | Vloženo: 26. 10. 2019 | Autor: Aleš

Zápis mládeže v Po 9. 9. a Čt 12. 9 2019, v 16 a 17 hod

Zápis mládeže pro nový školní rok 2019-20 proběhne v naší herně ve dnech 9. 9. (Po) a 12. 9. (Čt), vždy v 16 hod (začátečníci) a 17 hod (závodní hráči). Budeme z kapacitních důvodů moci bohužel přijmout jen velmi omezený počet (cca 5) nových mladých zájemců ve věku cca 8-14 let. Zápisné na pololetí šk. roku činí 1000,- Kč a vybíráme je při zápisu. Při zápisu vám též rádi sdělíme všechny další potřebné informace.

Zobrazit novinku | Vloženo: 2. 9. 2019 | Autor: Aleš

Tréningy mládeže v novém šk. roce - jen pro jmenovitě pozvané perspektivní hráče

V novém šk. roce 2018-2019 budou probíhat tréningy mládeže opět v tradiční dny pondělí a čtvrtek. Pro závodně hrající mládež budou tréningy v době od 17 do 18 hod, a pro vybrané perspektivní žákovské hráče(ky) od 16 do 17 hod. Pozor! Všichni hráči, kterých se uvedené tréningy týkají, budou jmenovitě kontaktováni. Půjde o hráče, kteří v minulém šk. roce již prokázali dostatečný zájem, talent, a v neposlední řadě i bezproblémové chování - nutné pro vedení smysluplných tréningů. Zápis těchto hráčů proběhne na prvních dvou trénincích ve dnech 10. a 13. září. Z důvodů omezených tréninkových kapacit bohužel v nadcházejícím šk. roce nebudeme v Sokolu Líšeň přijímat nové začátečníky. Z blízkých oddílů pro začínající žákovskou mládež odkazujeme nejlépe na Salesko Líšeň.

Zobrazit novinku | Vloženo: 30. 8. 2018 | Autor: Aleš

««

»»»|